Telefon :0 532 372 72 12

Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk Merkezi, Arabuluculuk Hizmetleri, İş hukuku arabuluculuğu

Kobaner, Arabuluculuk müessesi ilk duyulduğu andan itibaren ulusal ve uluslararası camiada arabuluculuk sisteminin avantajlarını, nasıl uygulanabileceğini ve ülkemiz için ne gibi faydalar sağlayabileceğini incelemiş ve arabuluculuktan tarafların en yüksek faydayayı alması için yapılması gerekenlerle ilgili detaylı bilgi ve deneyim edinmiştir. İş hukukunda uzmanlık sertifikasını Türkiye'de ilk alan arabuluculardandır. Avukatlık kariyerinde karşılaştığı iş davalarından gelen deneyimini arabuluculukta da kullanmaktadır.

Şu hususlarda tarafımıza arabuluculuk için başvurabilirsiniz.

İş Hukuku Uyuşmazlıkları; haksız fesih, ayrımcılık tazminatı, taciz, işçi mağduriyetleri ve şikâyetleri, işçiler arasındaki huzursuzluklar, vb.

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları; evlilik öncesi yapılan anlaşmalar, mali ya da aile bütçesine ilişkin anlaşmazlıklar, ayrılık, boşanma, nafaka, ebeveynlik planlaması, yaşlı bakımı, aile işletmeleri, yetişkin kardeş çatışmaları, ebeveyn yetişkin çocuk çatışmaları, gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar, vb.

Kamusal Uyuşmazlıklar; çevre, arazi kullanımı vb.

Ticari Uyuşmazlıklar; ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklar, inşaatçı ile mütahhit ve emlakçı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar, sözleşmeler, tıbbi kötü uygulamalar, zarar ve ziyan, ortaklıklar vb.

Diğer Uyuşmazlıklar; okulda yaşanan çatışmalar, şiddet önleme, mağdur ve fail arabuluculuğu, kar amacı gütmeyen kuruluşlardaki uyuşmazlıklar, inanç topluluklarında yaşanan uyuşmazlıklar vb.
 

Arabulucu, tarafların içinde bulunduğu uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözülmesi için onları bir araya getiren ve birbirlerini anlamalarını sağlayarak çözüm üretmelerine yardım eden tarafsız bir üçüncü kişidir. Yani arabuluculuk mesleğini yapan profesyonel bir gerçek kişi olmak kaydı ile Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydı gerçekleşmiş kimsedir.

Kobaner Arabuluculuk faaliyetlerini İstanbul Bağcılar ilçesi oto center'da bulunan arabuluculuk merkezinde gerçekleştirmektedir.

Arabuluculuk Hizmetleri